สถานที่ปฏิบัติธรรม

ชื่อสำนัก เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นิกาย
1 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 4 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
2 เสถียรธรรมสถาน 24/5 ซ.วัชรพล (รามอินทรา 55) จระเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
3 บ้านสายลม 9 ซ.8 ถ.พหลโยธิน (ซอยสายลม 1) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
4 บ้านพาณิชย์กุล 44/128 ม.6 ซ.กำนันแม้น 36 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
5 ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา 20/6 ม.2 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
6 สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา 104/2 ม.3 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220
7 สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ 45/4 ม.4 ถนนขาด เมือง นครปฐม 73000
8 ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม ถ.พุทธมณฑลสาย ก ติดกับพุทธมณฑล ศาลายา สามพราน นครปฐม 73170
9 อาศรมมาตา 67 ม.7 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
10 หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.8 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121
11 ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา 200 บ้านเนินผาสุก กม.166+900 ทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร) ดงขี้เหล็ก เมือง ปราจีนบุรี 25000
12 สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220
13 สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด ม.9 บ้านย่านขาด พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
14 สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง 36 ม.11 บริเวณเขางู ซ.13 (ซอยวัดห้วยตะแคง) เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 70000
15 ธรรมสถานวิจันท์โล 227/3 ม.8 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140
16 ธรรมสถานว่องวานิช 272 ม.1 ซ.พัฒนาสุข ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270
17 สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม 127 ม.6 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
18 สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220