สำนักสงฆ์

ชื่อสำนัก เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นิกาย
1 สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 99/9 ม.9 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 มหานิกาย
2 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 6 ม.25 บ้านเนินทาง บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000 มหานิกาย
3 สำนักสงฆ์โพธิญาณรังสี บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 มหานิกาย
4 วัตรทรงธรรมกัลยาณี 195 ถ.เพชรเกษม พระประโทน เมือง นครปฐม 73000
5 ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ สวนทิพย์ 17/9 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
6 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230
7 สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม เขากิ่ว ไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี 76000
8 พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ม.7 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280 ธรรมยุต