Bloggers

phutakham

วัดป่าภูตคาม ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วัดป่าภูตคาม ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมทางฝ่ายวิปัสสนาธุระ(ธรรมยุต) เป็นแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น โดยพระครูรัตนอุดมญาณ(หลวงปู่ใบ รัตนญาโณ)ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าภูตคาม มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและวิธีปฏิบัติกรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นักเรียน นักศึกษา พนักงานหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามเทศกาลและในวันสำคัญต่างๆ

e-mail: phutakhamtemple@gmail.com
facebook: วัดป่าภูตคาม

watbodhi20

วัดโพธิพุุทธคุณ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เเห่งที่ 20

วัดโพธิพุุทธคุณ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เเห่งที่ 20 เป็นวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต โดยมีพระครูโสภณธรรมอุดมเป็นเจ้าอาวาส ยึดการปฏิบัติเเบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ ปลูกป่่านับ 300 ไร่ เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวตำบลคำใหญ่ และพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้เเละไกล

วัดป่าภูตคาม

วัดป่าภูตคาม

มาเถิดมาสร้างบุญบารมี