ปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา ที่วัดดุสิดาราม วรวิหาร


 
วัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เหนือปากคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ  ปัจจุบันมีพระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตตมชาโต)  เป็นเจ้าอาวาส  โดยปฏิปทาที่มุ่งมั่นของท่านเจ้าอาวาสที่มุ่งหมายจะให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้ธรรมะควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต จึงได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นประจำที่สำนักปฏิบัติธรรมของวัดอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางปฏิบัติแบบสติปัฎฐาน 4  ภายใต้หลักหลักสูตร "ปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา"   โดยในวันจันทร์ - วันเสาร์ จัดให้มีการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และสวดมนต์ในเวลาหลังเลิกงาน (ตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป)   และทุกวันอาทิตย์ ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึง 19.00 น. นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถดูตารางปฏิบัติธรรม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ www.watdusidaram.net
หมายเหตุ:  ให้แต่งกายชุดสีขาว ปิดวาจาตลอดการปฏิบัติ และจะอาราธนาศีลแปดสำหรับการปฏิบัติข้ามคืน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น