ประวัติ พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์ ชนุตตโม) วัดป่าวังเลิง

ประวัติ พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์ ชนุตตโม) วัดป่าวังเลิง
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
“หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตตโม” หรือ “พระครูสุทธิพรหมคุณ”   เป็นพระสายปฏิบัติอีกรูปหนึ่ง ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามในวงกว้าง หลวงพ่อสุทธิพงศ์ เป็นศิษย์สายพระกัมมัฏฐานที่ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมาจากหลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร แห่งวัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพระป่าร่วมสมัยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบัน หลวงพ่อสุทธิพงศ์ สิริอายุ 64 พรรษา 20 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง และเจ้าคณะอำเภอเมือง-อำเภอบรบือ นอกจากนั้น ยังรักษาการตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม(ธ) อัตโนประวัติ หลวงพ่อสุทธิพงศ์ เกิดในสกุล ตุละวรรณ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2486 ณ บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โยมบิดา-มารดา ชื่อนายเมฆและนางจันดี ตุละวรรณ ครอบครัวของท่านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนคนอีสานทั่วๆ ไป ในวัยหนุ่ม นายสุทธิพงศ์ เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมสว่างดินแดน ได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ จบระดับปริญญาตรี หลังจากนั้น ได้ประกอบอาชีพส่วนตัว กระทั่งอายุล่วงเข้าวัยเลขสี่ พ.ศ.2530 นายสุทธิพงศ์ เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก ได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ณ วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี โดยมีพระเทพเมธาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูอุดรคณานุศาสน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิริสารสุธี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ช่วงนั้น หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร ได้ธุดงควัตรไปจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ทอง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ท่านได้ติดตามไปศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มหาบุญมี ก่อนได้เดินทางไปจำพรรษาที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อีก 1 ปี พ.ศ.2532 บรรดาญาติโยมชาวมหาสารคาม ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่มหาบุญมี เห็นป่าสาธารณประโยชน์บริเวณตั้งวัดป่าวังเลิง ในปัจจุบันเป็นทำเลที่เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและสร้างวัดป่า จึงได้นิมนต์หลวงปู่มหาบุญมี มาสร้างวัด หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ก็ติดตามมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวังเลิง แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ได้ปฏิบัติมุ่งเจริญภาวนากัมมัฏฐาน พยายามมุมานะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนแตกฉาน สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ด้วยความที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มหาบุญมี และเป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจริญรอยตามหลวงปู่มหาบุญมี คือ การวิปัสสนากัมมัฏฐาน และฉันเพียงวันละครั้ง ทำให้ชื่อเสียงเริ่มเป็นที่เลื่องลือ แม้พรรษาจะยังน้อย พ.ศ.2535 หลวงปู่มหาบุญมี ได้มรณภาพลง คณะสงฆ์จึงแต่งตั้งหลวงพ่อสุทธิพงศ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ในปี พ.ศ.2537 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโคกพระ 2 อ.กันทรวิชัย พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ “พระครูสุทธิพรหมคุณ” พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2550 รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) ในปี2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดป่าวังเลิง ด้วยความเมตตาธรรม แต่เคร่งครัดในระเบียบ ทุกวันต้องสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่ 19.00-22.00 น. ตื่นจำวัดสามนาฬิกา ทำวัตรเช้าถึงสี่นาฬิกา จากนั้นนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานไปจนถึง 6 นาฬิกา ก่อนออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม คำสอนที่หลวงพ่อสุทธิพงศ์ พร่ำสอนญาติโยม จะเน้นเรื่องของศีล 5 โดยให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สอนให้เป็นผู้มีสติพิจารณาตนเอง อย่าไปกล่าวโทษคนอื่น มีหิริมีความละอาย มีขันติ ความอดทนอดกลั้น เมื่อมีความทุกข์ในใจ ให้สวดอิติปิโส รำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับได้ว่า หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ยึดหลักแนวทางการปฏิบัติจากหลวงปู่มหาบุญมีอย่างเคร่งครัด สมเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาโดยแท้
------------------------------------------------------
ที่มา  http://www.thammayoot.com/blog

ขอแนะนำเว็บไซต์ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)  www.watsrijan.com
เว็บไซต์ สำนักงาน เจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต (วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น)  www.thammayoot.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น