นักรบธรรม's blog

ตำนานต้นโลก

นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอีก ๒๔๕๐ ปี อายุขัยมนุษย์จะยืนยาวอย่างมากไม่เกิน ๒๐ ปี และอีกกว่าล้านปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีคนบุญมาจุติบนโลกนี้อีกกาลนั้นเรียกว่าพุทธันดร

 

เหตุการณ์ก่อนพุทธันดรและกาลยุคนั้นจะเป็นอย่างไร
 อารัมภบท๖

ยุคกาลพุทธันดร๗

ยุคศิวิไลย์๑๑

ยุคมิคสัญญี๑๖

ตำนานต้นโลกต้นคนต้นไทย๑๘

มนุษย์ยุคชาดก๒๔

ยุคโพธิสัตว์๒๕

เรื่องราวการใช้ชีวิต กับธรรมะ

เรื่องราวที่ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตตามวิถี ชาวบ้าน ชื่อที่นิยมเรียกกัน เศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะนำเรื่องราวต่างๆ เริ่มตั้งแต่ การดูแลครอบครัว ดูแลชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
ซึ่งจะมีลำดับ เช่น การสร้างอาหาร , การสร้างที่อยู่อาศัย , การสร้างยารักษาโรค , เครื่องนุ่งหุ่ม
ตลอดจนเรื่องของ พลังงานอื่นๆที่จำเป็น เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังหุงต้ม พลังงานเชื้อเพลิง ฯ
จะสรรหาและนำมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ต้นไม้ ฯ

ศูนย์กลาง ศปท.

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม