วัดป่าภูตคาม

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เชิญช่วนผู้เห็นภัยในวัฏุถทั้งหลายมาเดินตามทางที่ถูกคือนั้นคือ มรรค ตามรอยบาทพระศาสดากันเถิด อย่าหลงเมาในของที่ไม่มีแก่นอยู่เลย