วัดป่าศรีถาวร

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีถาวร-พิษณุโลก (ปี 2553-2554)

3-6 ธันวาคม 2553 

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

31 ธันวาคม 2553 - 1 มกราคม 2554 

ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2554  

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา

17 พฤษภาคม 2554 

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันวิสาขบูชา