ภารโรง

บล็อกสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม

 
 

Blog  คือ อะไร ?

"บล็อก" ก็คล้ายกับการเขียนไดอารี่/อนุทิน/บันทึกประจำวัน ส่วนตัว  แต่บล็อก เราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกวัน

และเมื่อมาเขียนในเว็บ ข้อความที่เราเขียนในแต่ละครั้งนั้น จะปรากฎขึ้นมาในหน้าเว็บตามลำดับเวลา
คือ ข้อความของวันที่เราเขียนล่าสุดจะอยู่ด้านบน ถัดลงไปก็เป็นข้อความที่เก่ากว่า

สัมมนาสำนักปฏิบัติฯ ณ วัดคลองตาลอง

เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ ลงทะเบียนกิจกรรมการสัมมนา กว่า 800 สำนัก