cqukhiran's blog

วัดวีระโชติธรรมาราม จัดปฏิบัติธรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือน ตลอดปี

วัดวีระโชติธรรมาราม เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เป็นวัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 และในพ.ศ. 2553 ได้เป็นสำนักปฎิบัติธรรม โดยการพัฒนาของท่านพระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร เจ้าอาวาส เจ้าสำนัก ภายในระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ปี 2551 - 2553)  ณเมื่อปีพ.ศ. 2553 มีผู้มาปฎิบัติครั้งละ 100 - 200 คน ตามสถิติ โดยทางวัดจัดให้มีการปฎิบัติธรรมทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของแต่ละเดือน

และในปีพ.ศ. 2554 นี้ก็เช่นกันมีการปฎิบัติธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือนตลอดปีพ.ศ.2554