onpabha_pra's blog

วัดป่าหนองหลุบ เชิญปฏิบัติธรรม ในวันมาฆะบูชารำลึก

ขอเชิญญาติโยม ผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าหนองหลุบ

เนื่องในวัน มาฆะบูชา รำลึก  4-8 มีนาคม 2555 นี้

ล่าง บันทึก งานบุญ กวนข้าวทิพย์ ที่วัดป่าหนองหลุบ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361903

ล่าง บันทึกงานบุญทอดกฐิน 2554

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465920

วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บันทึก ด้านล่าง   ประวัติเจ้าอาวาส

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438483 

ล่าง สวดมนต์ข้ามปี 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473247