sapan2554's blog

เทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 15 เมย. 55 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี

  
เทศกาลวันสงกรานต์  12 –15 เมย.  55  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี   ดำเนินการสอนโดย  แม่ชีพันธ์ทิพย์  เหมะกรม  ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ  วัดอัมพวัน     

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่ วัดบางพาน สิงห์บุรี

         ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี  ทุกวันศุกร์ –วันอาทิตย์   ดำเนินการสอนโดย  แม่ชีพันธ์ทิพย์  เหมะกรม  ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน     

        

         วัดบางพานเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ของหลวงพ่อจรัญ  (  เลยวัดอัมพวัน 10 กม. )  

วันมาฆบูชา 6 – 11 มีค.55 ขอเชิญปฎิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี

วันมาฆบูชา  6 - 11 มีค.55  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี   ดำเนินการสอนโดย  แม่ชีพันธ์ทิพย์  เหมะกรม  ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ  วัดอัมพวัน     

        

         วัดบางพานเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ของหลวงพ่อจรัญ  (  เลยวัดอัมพวัน 10 กม. )