ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช

กำหนดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดศรีทวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ก่อนประชุมใหญ่ประจำปี
พระครูสิริธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาส  รองประธานคณะบริหาร ศปท.

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2553

วันที่: 
ศ, 19 กุมภาพันธ์ 2010
สถานที่: 
วัดศรีทวี อ.เมือง นครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ