ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 0 8 ปี 10 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -มัคทายก, ไวยาวัจกร 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -น.ธ.ตรี ขึ้นไป 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา - ปริญญาตรี-โท (มจร., มมร.) ,- น.ธ.เอก หรือ ป.ธ.3 ขึ้นไป 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
ร่วมสร้างพระประจำวัน ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร 0 9 ปี 13 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
วัดดุสิดาราม วรวิหาร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 0 9 ปี 13 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 0 9 ปี 13 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง" 0 10 ปี 35 สัปดาห์ ago
by phutakham
ไม่มีข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม ประจำปี 2554 2 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ต้นโพธิ์ต้นไทร
10 ปี 43 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
5 – 9 ธ.ค. 55 วันพ่อ ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน http://watbangphan.org 0 10 ปี 44 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
26–30 ตค.55 วันออกพรรษา ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 10 ปี 51 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 11 ปี 10 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 11 ปี 10 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
วันเสาร์เข้าวัด ที่ ลานธรรม ลานปัญญา ณ.วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น 0 11 ปี 10 สัปดาห์ ago
by thammayoot
ไม่มีข้อมูล
วันวิสาขบูชา 1 - 5 มิย. 55 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน 0 11 ปี 21 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่ วัดบางพาน สิงห์บุรี 0 11 ปี 34 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
วันมาฆบูชา 6 – 11 มีค.55 ขอเชิญปฎิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี 0 11 ปี 34 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
วัดป่าหนองหลุบ เชิญปฏิบัติธรรม ในวันมาฆะบูชารำลึก 0 11 ปี 36 สัปดาห์ ago
by onpabha_pra
ไม่มีข้อมูล
งานทำบุญคล้ายวันเกิด พระธรรมเสนานี และเททองหล่อพระกริ่งนวมงคล 0 11 ปี 38 สัปดาห์ ago
by admin
ไม่มีข้อมูล
[เลื่อนไปไม่มีกำหนด] พิธีทำบุญประเทศ เพิ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย ๑๗๐ ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 1 11 ปี 45 สัปดาห์ ago
by พระณัฐวัฒน์ กตทีโป
11 ปี 45 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
กฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔ (วัดป่าศรีถาวร จังหวัดพิษณุโลก) 1 12 ปี 7 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
12 ปี 5 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา จะเปิดรับสมัครปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ เร็วๆ นี้ 0 12 ปี 11 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
ไม่มีข้อมูล