ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา 0 12 ปี 12 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
ไม่มีข้อมูล
วัดป่าศรีถาวร-พิษณุโลกขอเชิญบวชเนกขัมมะเนื่องในวันมาฆบูชา 0 12 ปี 13 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติธรรม วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย จ.กาฬสินธุ์ (๑๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔) 0 12 ปี 14 สัปดาห์ ago
by nonkub
ไม่มีข้อมูล
มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๕ (๑๑-๑๙ ก.พ ๒๕๕๔) เดินธุดงค์ ๙๑ กม.และร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 0 12 ปี 16 สัปดาห์ ago
by watpamafai
ไม่มีข้อมูล
สวดมนต์ข้ามปี ทำดีข้าม พ.ศ. วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา 1 12 ปี 21 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
12 ปี 21 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
ข่าวดี สำหรับวัดและโรงเรียนที่ต้องการมีเว็บไซต์ 0 12 ปี 21 สัปดาห์ ago
by pitee
ไม่มีข้อมูล
วัดป่าศรีถาวร-พิษณุโลก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 12 ปี 26 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
12 ปี 22 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบารมี พระกรรมฐาน ๑๑๙ รูป 0 12 ปี 29 สัปดาห์ ago
by takmomk
ไม่มีข้อมูล
ปฏิบัติธรรมแก้กรรมแนวทางพุทธ 1 12 ปี 30 สัปดาห์ ago
by cqukhiran
12 ปี 30 สัปดาห์ ago
by cqukhiran
เทศน์มหาชาติประจำปี 2553 (วัดป่าศรีถาวร-จังหวัดพิษณุโลก) 0 12 ปี 31 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
กำหนดการทอดกฐินวัดป่าศรีถาวร-จังหวัดพิษณุโลก 0 12 ปี 32 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
เชิญเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐานวันที 3-6 เมษา 2553 1 13 ปี 7 สัปดาห์ ago
by nona72
12 ปี 51 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
เชิญฟังบรรยาย "สุดยอดภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรม" 2 13 ปี 26 สัปดาห์ ago
by จิระเดช
13 ปี 22 สัปดาห์ ago
by admin