วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา จะเปิดรับสมัครปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ เร็วๆ นี้

 

ประกาศ
เรื่อง
กำหนดการเปิดรับสมัครปฏิบัติธรรม
โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

วัดใหญ่ชัยมงคลจะเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กำหนดเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่าจะเต็มจำนวน แต่ไม่เกินวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับสมัครช่องทางใดนั้นจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทางเว็บไซต์วัดใหญ่ชัยมงคล http://www.watyaichaimongkol.net/index.php?mo=14&newsid=279723