[เลื่อนไปไม่มีกำหนด] พิธีทำบุญประเทศ เพิ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย ๑๗๐ ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

 

กำหนดการ

พิธีทำบุญประเทศ เพิ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย

ร้อย ๗๐ ล้านดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์ 

ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔

ณ บ้านพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗  พฤศจิกายน. ๒๕๕๔        

เวลา ๑๖.๓๐ น.   - พิธีบวงสรวงบูชา เทพยดาอารักษ์และดวงประเทศไทย

โดยพราหมณาจารย์ สำนักราชวัง (ราชครูวามเทพมหามุนี )

  • พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานอำนวยการจัดงาน เชิญนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในรัฐบาลในนามของประชาชนชาวไทย ประกอบพิธีบวงสรวงบูชา

เวลา ๑๗.๒๕ น.   - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และขออโหสิกรรมต่อแผ่นดิน

  • พระมหาเถระ ๑๐ รูป เข้าประจำบนอาสนะ
  • เจ้าหน้าที่เชิญเทียนชนวน มอบนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี
  • นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
  • นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการและประชาชน สมาทานศีล
  • นายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะ ที่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

(ขณะที่นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นไปถวายราชการะ ทุกคนลุกขึ้นยืน)

 (วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 -นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการจัดพิธีทำบุญประเทศ ต่อนายกรัฐมนตรี

        (นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการฯ เตรียมรับไฟพระกฤษ์)

เวลา ๑๘.๐๐ น.   -เจ้าหน้ากองกิจการในพระองค์ฯอันเชิญไฟพระกฤษ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร มาถึงมณฑลพิธี แล้วเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะที่หน้าพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

                               -เจ้าหน้าที่อันเชิญไฟพระกฤษ์มอบนายกรัฐมนตรี

                               -เจ้าหน้าที่นิมนต์สมเด็จพระราชาคณะองค์ประธานในพิธีสงฆ์ มายังหน้าตู้เทียนชัยมหามงคล

                               -นายกรัฐมนตรีถวายไฟพระกฤษ์แด่สมเด็จพระราชาคณะ องค์ประธานสงฆ์ โดยวางไฟพระกฤษ์ที่ผ้ารับประเคน

(สมเด็จพระราชาคณะองค์ประธานสงฆ์ในพิธี รับไฟพระกฤษ์แล้ว      อธิฐานจิต จุดเทียนชัย)

      (พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญคาถาจุดเทียนชัยมหามงคล)

                                    (เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้อง สังข์ บัณเฑาะว์)

                                    (สมเด็จพระราชาคณะองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ กลับเข้าประจำบนอาสนะ)

                               -เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

                               -พระมหาเถระเชิญชุมนุมเทวดา

-สมเด็จพระราชาคณะ องค์ประธานสงฆ์ในพิธี นำพระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์ (ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร)

(เมื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมงคลสูตร เจ้าหน้าที่เชิญเทียนชนวนเตรียมมอบนายกรัฐมนตรี

(นายกรัฐมนตรีรับเทียนชนวน จุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์แล้วประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระราชาคณะองค์ประธาน)

(พระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์ต่อจนจบแล้ว)

        (เจ้าหน้าที่เทียบผ้าไตรและเครื่องไทยทานที่หน้าอาสนสงฆ์)

-นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในนามของรัฐบาล พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการจัดงาน ในนามของประชาชนชาวไทย ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยทานแด่พระมหาเถระในพิธี

-สมเด็จพระราชาคณะ องค์ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์อนุโมทนา

-นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดงาน ตรวจน้ำถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศล

-สมเด็จพระราชาคณะ องค์ประธานสงฆ์ในพิธี ประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน

       (พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา)

 

เวลา ๒๐.๐๐ น.        -พิธีเจริญพุทธมนต์เพิ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย และเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และปวงชนชาวไทยตลอดคืน

-คณะพระวิปัสนาจารย์ทั่วประเทศ จำนวน ๙๙ รูป ซึ่งมีพระพระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมกันบนอาสนะสงฆ์ในมณฑลพิธี

-พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-เจ้าหน้าที่อาราชธนาศีล

-คณะวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๙๙ รูป พร้อมด้วยพระสงฆ์ทุกวัด และ อุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดและ              ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธาน เจริญพุทธมนต์เพิ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย พร้อมกับพิธีถ่ายทอดสดจากบ้านพิษณุโลก

ไปจนถึงเวลา ๒๓.๒๕ น

เวลา ๒๓.๓๐ น.       -พิธีประกอบการขออโหสิกรรมต่อแผ่นดิน

-พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ เชิญนายกรัฐมนตรี กล่าวคำประกาศอโหสิกรรมต่อแผ่นดินในนามของปวงชนชาวไทย จบ

              (พระสงฆ์ทั้งนั้น กล่าวสาธุการ ๓ หน พร้อมกัน)

-นายกรัฐมนตรี ถวายเทียนชนวน แด่พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต จุดเทียนชัยเสริมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย)

                                                            (พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดคาถาจุดเทียนชัย)

   -นายกรัฐมนตรี เชิญนายเอกไท ปทุมวัณรัฐ อาจารย์ในพิธี ประกอบการอันเชิญอานุภาพสิ่งศักสิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล ได้อภิบาล ประทานพรชัยมงคลเสริมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปวงชนชาวไทย ด้วยการประกอบพิธีต่อและยกหินศักสิทธิ์ตามพิธีโบราณ

(พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา)

เวลา ๒๔.๐๐ น.       - พระวิปัสนาจารย์ในมณฑลพิธี ๙๙ รูป ณ บ้านพิษณุโลก พร้อมด้วยพระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ทั่วราชอาณาจักร ตลอดถึงทั่วโลก ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน จนถึงสว่าง ๐๖.๐๐ น.ของวันใหม่

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๖.๓๐ น.                       -พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๙๙ รูป

                                                -ถวายภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) แก่พระสงฆ์

เวลา ๐๗.๐๐ น.                       -พระเถระจำนวน ๑๐ รูป พร้อมกันบนอาสนสงฆ์

                                                -นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                -เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

                                                -ประธานสงฆ์ ให้ศีล

                                                -พระเถระ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ถวายพรพระ)

(ขณะพระเถระเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกัน ตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป สำหรับ ข้าวสาร อาหารแห้งทั้งหมด พระสงฆ์รับแล้วได้มีเมตตาที่จะมอบเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นการทำทานให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนตามนโยบายของมหาเถรสมาคม)

(เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะ ตักบาตรเสร็จแล้ว กลับเข้าประจำในมณฑลพิธี)

-นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และพุทธศาสนิกชน ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์

-นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์

-พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

-นายกรัฐมนตรีและคณะ กรวดน้ำถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศล

-เสร็จแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ  การแต่งกาย       ข้าราชการและประชาชนในพิธี แต่งกายปกติขาว หรือ ชุดขาว

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข่าวเลื่อนการทำบุญประเทศออกไปจากวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔ และยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอน