สติเคลื่อนไหววัดเกาะยายฉิม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์ 77230
เจ้าสำนัก: พระครูประวิตรพุฒิคุณ จอว., รจอ.บางสะพาน
 


วัดหนองหงส์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 30 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระมหามานพ เตชธมฺโม จอว., รจอ.ท่าใหม่
 


วัดป่ามหาปัญโญ

(มหานิกาย)
ต.สะลวง  อ.แม่ริม  เชียงใหม่ 50180
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
 


สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์

(ธรรมยุต)
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12120
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาส
 


วัดป่าโสมพนัส

(ธรรมยุต)
ต.นาหัวบ่อ  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47220
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
 


วัดสนามใน

(มหานิกาย)
ต.วัดชลอ  อ.บางกรวย  นนทบุรี 11130
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อทอง อาภากโร
 


วัดเขาพระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.เขาพระ  อ.เมือง  นครนายก 26000
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์ธานินทร์ (มนินท์ จนฺทโก-ขันเหลา) จอว.
 


วัดเอราวัณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 29 (มหานิกาย)
ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  ชัยภูมิ 36150
เจ้าสำนัก: พระอธิการไพศาล วิสาโร
 


วัดกำแพงมณี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.โคกสลุด  อ.บางกระทุ่ม  พิษณุโลก 65110
เจ้าสำนัก: พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ ปริปุณฺโณ) จร., จต.สนามคลี