มส. ตั้งเป้าสำนักปฏิบัติ 3,000 แห่งทั่ว ปท.

พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่ว ประเทศ ประจำปี 2553 ณ วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า

มส.ต้องการให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะปัจจุบันคณะสงฆ์เห็นว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเป็นเรื่องสำคัญ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมต้องสอนวิธีปฏิบัติให้ถูกหลักในรูปแบบเดียวกัน

แต่สิ่งที่อยากฝากไว้ คือ วัดทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 30,000 วัด แต่มีสำนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในวัดน้อยมากประมาณ 1,000 แห่งเท่านั้น ดังนั้น จึงอยากให้วัดมีสำนักปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3,000 วัด และขอให้สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศช่วยแนะนำวัดต่างๆ ที่สนใจตั้งสำนักปฏิบัติธรรมว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีสำนักปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

ด้าน นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแล้ว จำนวน 1,175 แห่ง ในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมนั้น เจ้าอาวาสผู้เป็นเจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการ บริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมได้รับการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น "สำนักงานพระพุทธฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จะจัดประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นทุกปี เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทราบนโยบายการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม การจัดทำแผนดำเนินงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน"

 

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น