พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 82 แห่ง ปี 52

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) วัดพิชยญาติการาม ในฐานะประธานคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้คัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.

โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ อาทิ สถานที่ ต้องมีความสะอาด เงียบสงบ มีอาคารหรือศาลาปฎิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฎิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม และฝึกวิปัสสนากัมมัฎฐานได้ไม่แออัดจนเกินไป ด้านวิทยากร ต้องมีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรม สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ ด้านการบริหารจัดการ เจ้าสำนักปฎิบัติธรรม ต้องมีความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษา การปฎิบัติ มีการจัดการปฎิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เป็นต้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วทำการคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมจากทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีสำนักปฎิบัติธรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฎิบัติธรรม ประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 82 แห่ง เป็นมหานิกาย 73 แห่ง ธรรมยุต 9 แห่ง ดังนี้

 1. วัดท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี (มหานิกาย)
 2. วัดสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค กาญจนบุรี (มหานิกาย)
 3. วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง กาฬสินธุ์ (มหานิกาย)
 4. วัดป่าอัมพวันม่วงน้อย ต.ลำคลอง อ.เมือง กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
 5. วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร (มหานิกาย)
 6. วัดโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น (มหานิกาย)
 7. วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จันทบุรี (มหานิกาย)
 8. วัดป่าคลองกุ้ง ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี (ธรรมยุต)
 9. วัดผาณิตาราม ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา (มหานิกาย)
 10. วัดเขาคีรีรมย์ ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม ชลบุรี (มหานิกาย)
 11. วัดทุ่งกระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี ชัยนาท (มหานิกาย)
 12. วัดป่าบ้านพลัง ต.นาฝาย อ.เมือง ชัยภูมิ (ธรรมยุต)
 13. วัดเทพประดิษฐาราม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ ชุมพร (มหานิกาย)
 14. วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย (มหานิกาย)
 15. วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย (ธรรมยุต)
 16. วัดพระธาตุศรีจอมทอง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ (มหานิกาย)
 17. วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่ (มหานิกาย)
 18. วัดทุ่งไก่ดัก ต.ท่าพริก อ.เมือง ตราด (มหานิกาย)
 19. วัดนิโครธาราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง (มหานิกาย)
 20. วัดวังม่วง ต.ไม้งาม อ.เมือง ตาก (มหานิกาย)
 21. วัดเขาพระ ต.เขาพระ อ.เมือง นครนายก (มหานิกาย)
 22. วัดพระปฐมเจดีย์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม (มหานิกาย)
 23. วัดภูพานอุดมธรรม ต.นาแก อ.นาแก นครพนม (มหานิกาย)
 24. วัดคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา (มหานิกาย)
 25. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว) ต.กลางดง อ.ปากช่อง นครราชสีมา (ธรรมยุต)
 26. วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
 27. วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ (มหานิกาย)
 28. วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี (มหานิกาย)
 29. วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี (มหานิกาย)
 30. วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส (มหานิกาย)
 31. วัดดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน (มหานิกาย)
 32. วัดป่าคูเมือง ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรีรัมย์ (มหานิกาย)
 33. วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี (มหานิกาย)
 34. วัดคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย)
 35. วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง ปราจีนบุรี (มหานิกาย)
 36. วัดหน้าเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี (มหานิกาย)
 37. วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.อยุธยา อยุธยา (มหานิกาย)
 38. วัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล อยุธยา (มหานิกาย)
 39. วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง พะเยา (มหานิกาย)
 40. วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร (มหานิกาย)
 41. วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก (มหานิกาย)
 42. วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ (มหานิกาย)
 43. วัดเกษมสุทธาราม ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง เพชรบุรี (มหานิกาย)
 44. วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง แพร่ (มหานิกาย)
 45. วัดป่าลิไลยก์ ต.ลำปำ อ.เมือง พัทลุง (มหานิกาย)
 46. วัดถ้ำสุมโน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง (มหานิกาย)
 47. วัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต (มหานิกาย)
 48. วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม (มหานิกาย)
 49. วัดป่าถ้ำวัว ต.ห้วยผา อ.เมือง แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)
 50. วัดพุทธภูมิ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา (มหานิกาย)
 51. วัดหนองซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ ยโสธร (มหานิกาย)
 52. วัดราษฎร์นิยม ต.นานวล อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด (มหานิกาย)
 53. วัดป่าชัยมงคล ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง (มหานิกาย)
 54. วัดธงหงษ์ ต.กะเฉด อ.เมือง ระยอง (มหานิกาย)
 55. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี (มหานิกาย)
 56. วัดเขาวัง ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี (มหานิกาย)
 57. วัดถนนใหญ่ (วัดป่าเทพเนรมิต) ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง ลพบุรี (ธรรมยุต)
 58. วัดทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางครก อ.เขต ห้างฉัตร ลำปาง (มหานิกาย)
 59. วัดห้วยบง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ ลำพูน (มหานิกาย)
 60. วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย (มหานิกาย)
 61. วัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนเขวา อ.เมือง ศรีสะเกษ (มหานิกาย)
 62. วัดศิริมงคล ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร (มหานิกาย)
 63. วัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ สงขลา (มหานิกาย)
 64. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม (มหานิกาย)
 65. วัดโปรดเกศเชษฐาราม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ (มหานิกาย)
 66. วัดเขาป่าแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น สระแก้ว (มหานิกาย)
 67. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท สระบุรี (มหานิกาย)
 68. วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี (มหานิกาย)
 69. วัดสวรรคาราม ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย (มหานิกาย)
 70. วัดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก สุพรรณบุรี (มหานิกาย)
 71. วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ต.เลม็ด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี (มหานิกาย)
 72. วัดป่าเทพประทาน ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ (มหานิกาย)
 73. วัดศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย (มหานิกาย)
 74. วัดศิลาอาสน์ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู (มหานิกาย)
 75. วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง อ่างทอง (มหานิกาย)
 76. วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี (มหานิกาย)
 77. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง อุทัยธานี (มหานิกาย)
 78. วัดสันติวนาราม ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี (มหานิกาย)
 79. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล อุตรดิตถ์ (ธรรมยุต)
 80. วัดพระศรีเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ (มหานิกาย)
 81. วัดยานนาวา ต.ยานนาวา อ.ยานนาวา กรุงเทพฯ (มหานิกาย)
 82. วัดเทวราชกุญชร ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต กรุงเทพฯ (มหานิกาย)

พระพรหมโมลี กล่าวอีกว่า สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จะเข้าพิธีรับมอบพัดจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ ที่วัดพิชยญาติการาม.

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดรายละเีอียด

ที่มา: ไทยรัฐ, พศ., ศปท.

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ดีครับ ขอให้จัดการอบรมณ์ทุกปีตลอดไปครับ

แสดงความคิดเห็น