วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ)
 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กก.บริหาร ศปท. และ สปจ. หนกลาง-ใต้ 12-13 มี.ค.58

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2558

12 มีนาคม 2558

วันที่: 
พฤ, 12 มีนาคม 2015 - ศ, 13 มีนาคม 2015
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จังหวัด: 
ราชบุรี

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 21-22 เม.ย.2557

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ. 2557  ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

จันทร์  21 เมษายน 2557

วันที่: 
จ, 21 เมษายน 2014 - อ, 22 เมษายน 2014
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จังหวัด: 
ราชบุรี

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก 21-22 ธ.ค.2555

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่: 
ศ, 21 ธันวาคม 2012 - ส, 22 ธันวาคม 2012
สถานที่: 
วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม
จังหวัด: 
นครพนม

มส. ร่างเกณฑ์ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมใหม่ สกัดกลุ่มนอกรีต

มหาเถรสมาคมเตรียมร่างเกณฑ์การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นใหม่ สกัดกลุ่มนอกรีตได้รับอนุญาตจัดตั้งแล้ว ไม่มีการสอนปฏิบัติธรรม

พศ. ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 80 แห่ง ปี 55

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสานแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้สำรวจและพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเสนอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 นั้น

รายนาม ศปท. ประจำภาค และสำนักฯ ที่ประสงค์ขอรับจัดตั้งเป็น ศปท. ประจำภาค

 
 

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็น ศปท. ประจำภาค แล้ว

ภาค 15

  1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ได้รับการจัดตั้งเป็น
    “ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย  (ศปท.) ประจำภาค 15 แห่งที่ 1”  สายสัมมาอรหัง


วัดบางพาน

(มหานิกาย)
ต.บางมัญ  อ.เมือง  สิงห์บุรี 16000
เจ้าสำนัก: พระครูประจิตรธรรมโชติ
 

บรรยากาศการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศปท. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศปท. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 45 แห่ง ปี 54

 
 

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสานแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้สำรวจและพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเสนอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 นั้น

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
10/27/2010 (ตลอดวัน) เชิญฟังธรรม ประจำเดือนตุลาคม ทุกวันพุธ เป็นประจำ กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ.จุฬาลงกรณ์
10/23/2010 - 09:00 ขอเชิญร่วมฟัง ธรรมบรรยายเรื่อง "การเจริญสติในชีวิตการทำงาน" อยุธยา วัดมเหยงคณ์
10/22/2010 (ตลอดวัน) ชมรมพุทธปัญญา เชิญฟังธรรมบรรยายทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน ตุลาคม กรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
10/20/2010 - 09:00 ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ"เรียนพระอภิธรรมอย่างไรให้ได้บารมี 10" อยุธยา วัดมเหยงคณ์
10/20/2010 (ตลอดวัน) เชิญฟังธรรม ประจำเดือนตุลาคม ทุกวันพุธ เป็นประจำ กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ.จุฬาลงกรณ์
10/15/2010 (ตลอดวัน) ชมรมพุทธปัญญา เชิญฟังธรรมบรรยายทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน ตุลาคม กรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
10/13/2010 (ตลอดวัน) เชิญฟังธรรม ประจำเดือนตุลาคม ทุกวันพุธ เป็นประจำ กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ.จุฬาลงกรณ์
10/10/2010 - 14:00 ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "ชีวิตยิ่งสูงค่า ถ้าพัฒนาถูกวิธี" ณ บ้านหนังสือชินเขต 1 กรุงเทพฯ บ้านหนังสือชินเขต 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ