วัดกระบี่น้อย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกระบี่ แห่งที่ 2
ต.กระบี่น้อย  อ.เมือง  กระบี่ 81000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระวิมลธรรมคณี จจ.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: กระบี่น้อย   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81000
โทร.: 07-565-0680
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0528]