วัดกลาง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 35
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ถ.รอบบึง   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์: 40000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9268]