วัดกันตทาราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 49
ต.ตลาดพลู  อ.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปลัดจรูญ ฐานิสฺสโร

 
 

พระจรูญ ฐานิสฺสโร (เหลือนารีชัย) นธ.เอก, อภิธรรมเอก, ป.โท  โทร.085-831-7834

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด 

  • พระสิทธิกร ชยสิทฺธิ (จารึกศิลป์)  นธ.เอก, ป.ตรี  โทร.086-620-4596

 

อาจารย์ใหญ๋ฝ่ายวิปัสสนา

คุณนฤมล  กลีบบัว วิปัสสนาจารย์ ป.ตรี  โทร.081-556-4012

 

วิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ

  • คุณประทุม  ศรีนวล  วิปัสสนาจารย์, ป.ตรี  โทร.081-657-4226

 

การอบรม

ปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนา ยืน เดิน นั่ง นอน พองยุบ

เจริญเมตตา ปฏิบัติธรรม รักษาอารมณ์ ไม่พูด เจริญสติ เป็นส่วนมาก

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 4/4 ซ.เทอดไท ถ.รัชดาภิเษก 14   ตำบล: ตลาดพลู   อำเภอ: ธนบุรี   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10600
โทร.: 02-466-5608 โทรสาร 02-465-2996
เว็บไซต์: http://www.watkanta.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1631]