วัดกัลยาณมิตร


ต.วัดกัลยาณ์  อ.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) จภ.13

ประธาน ศปท.ประจำภาค 13 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วัดกัลยาณ์   อำเภอ: ธนบุรี   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10600
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9056]