วัดจิตตวิเวการาม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 10
ต.ป่าสัก  อ.วังชิ้น  แพร่ 54160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการมานิตย์ จิตฺตสํวโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านแม่กระต๋อม   ตำบล: ป่าสัก   อำเภอ: วังชิ้น   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0437]