วัดชลประทานรังสฤษฎ์


ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) จภ.17

ประธาน ศปท.ประจำภาค 17 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ImageImage

วัดชลประทานรังสฤษฎ์ เป็นวัดที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะวัดที่ปราศจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เครื่องรางของขลัง การบอกใบ้หวย การเข้าทรงองค์เจ้า แต่วัดแห่งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติตามแก่นธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้คนให้หลุดพ้นจากกิเลสที่พอกพูน โดยมี “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” หรือ “พระพรหมมังคลาจารย์” อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ทำหน้าที่เป็นนักรบแห่งกองทัพธรรม ขับเคลื่อนหลัก ธรรมคำสอนเผยแพร่สู่สาธารณชนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว

 

การอบรม

 Image   Image

กิจกรรมวันอาทิตย์

09.00 - 09.30 น. สวดมนต์
09.30 - 10.30 น. ฟังพระธรรมเทศนา
10.30 น.            ตักบาตรสาธิต
11.30 น.            กรวดน้ำรับพร

การบรรพชาอุปสมบทประจำทุกเดือน

 • คุณสมบัติของผู้ที่จะขอบวช
 1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 2. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 3. มีจิตศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และจะปฏิบัติตามกฎของวัดทุกประการ
 4. ต้องผ่านการทดสอบคัดเลือกตามที่วัดได้กำหนดไว้แล้ว
 5. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือลาอุปสมบทจากหน่วยงานต้นสังกัด มายื่นก่อนวันบวช
 • กำหนดการ
 • รับสมัครวันที่ 10 ต.ค. 53 สำหรับผู้ที่จะบวชในวันที่ 1 พ.ย. 53
 • รับสมัครวันที่ 14 พ.ย. 53 สำหรับผู้ที่จะบวชในวันที่ 1  ธ.ค. 53
 • รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค. 53 สำหรับผู้ที่จะบวชในวันที่ 25 ธ.ค. 53
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศเรื่อง กำหนดการบรรพชาอุปสมบท
  • คำขอบรรพชาอุปสมบท

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 78/8 ม.1 ก.ม.14 ถ.ติวานนท์   ตำบล: บางตลาด   อำเภอ: ปากเกร็ด   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11120
โทร.: 02-583-8845, 02-583-4243, 02-584-3074
เว็บไซต์: http://www.watchol.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
 
 

 Image

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

รถประจำทางสายที่ผ่าน 32, 51, 33, 90, ปอ.505, ปอ.32, รถเมล์สายรังสิต-นนทบุรี, รถเมล์สายบ้านแพน-นนทบุรี, รถสองแถวปากเกร็ด-นนทบุรี, รถตู้เดอะมอลล์-ปากเกร็ด, รถตู้ปากเกร็ด-ท่าน้ำนนท์

ยกเลิกเว็บ http://www.watchol.or.th/

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1450]