วัดชัยประสิทธิ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 6
ต.แพง  อ.โกสุมพิสัย  มหาสารคาม 44140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: แพง   อำเภอ: โกสุมพิสัย   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0303]