วัดชายนา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 1
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช 80000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาจันทคุณ (แจ้ง จนฺทวณฺโณ) วิ. จร.

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา ปัจจุบันมีพระครูภาวนาจันทคุณเป็นเจ้าสำนัก 
ท่านเป็นผู้สืบทอด การเผยแผ่การเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 ในสัมปชัญญบรรพ  ของพระคุณอาจารย์ พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร) 
โดยการกำหนดรู้และเห็นสติสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆ  มีรูปแบบของการทำจังหวะมือ การยืน  การเดินจงกรม และการนอน

 

การอบรม

พระวิปัสสนาจารย์

 • ครูภาวนาจันทคุณ  อายุ 70 พรรษา 48
 • พระอุดม กิตฺติญาโณ  อายุ 71 พรรษา 48
 • พระดลชัย วิสุทฺโธ  อายุ 45 พรรษา 15
 • พระประภาส ปภสฺสโร  อายุ 30 พรรษา 5

อาจารย์ฝ่ายอุบาสิกา

 • แม่ชีปฐมวรรณ อินทนู
 • แม่ชีอำไพ ขุนชัย

กิจกรรม

 • อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน (ขึ้น 9 ค่ำ-15 ค่ำ เดือน 11) ของทุกปี
  (อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ได้ตลอดงาน)
 • อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี
 • จัดบวชแม่ชี เนกขัมมนารี เนกขัมมบุรุษ ตลอดปี (มีการจัดบวชทุกวัน ดูรายละเอียดใน เว็บไซต์ของวัดชายนา)
 • จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ
 • กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
      เวลา 09.30-11.00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรม ถวายสังฆทานภัตตาหาร อุทิศเป็นพระราชกุศลฯ
      เวลา 14.00-16.00 น.  ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ (แต่งกายสุภาพ เข้าร่วมปฏิบัติพร้อมแม่ชี เนกขัมมะฯ)

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 193 ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์: 80000
โทร.: 07-534-7480
เว็บไซต์: http://www.watchaina.com/
อีเมล: watchaina@hotmail.com
เฟซบุค: วัดชายนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

วัดชายนา อยู่ใกล้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช (หากเดินเท้า ใช้เวลา 5 นาที)  และอยู่ถนนหลังตรงกับวัดท้าวโคตร

โดยรถไฟ 

 • ลงรถสถานีนครศรีธรรมราช   ขึ้นรถสองแถวป้ายหัวถนน-สนามกีฬา  ผ่านสนามหน้าเมือง ผ่านวัดพระมหาธาตุฯ ให้ลงหน้าวัดท้าวโคตร (อยู่ด้านเดียวกับวัดพระมหาธาตุฯ)  จะเดินเข้าทางวัดท้าวโคตรผ่านถึงวัดชายนา หรือเดินทางซอยเล็กๆ ข้างวัดท้าวโคตรผ่านถึงวัดชายนา

โดยรถโดยสาร 

 • ลงสถานีขนส่งนครศรีธรรมราช  จ้างรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งที่วัด
 • จากเส้นทางสายพัทลุงหรือหาดใหญ่  ให้ลงหน้าวัดท้าวโคตร และเดินทะลุผ่านเข้าวัดชายนา

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1217]