วัดช่องลม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 19
ต.หัวฝาย  อ.สูงเม่น  แพร่ 54130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปุณยาภิรักขิต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หัวฝาย   อำเภอ: สูงเม่น   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54130
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9093]