วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร


ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  ชลบุรี 20260
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ


วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  ชื่อของวัดตั้งตามสมณศักดิ์ เจ้าประคุณ สมเด็จญาณสังวร ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ในครั้งนั้น ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก เป็นพื้นที่วัด 366 ไร่ และเป็นพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริอีก 2,500 ไร่

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านห้วยใหญ่   ตำบล: ห้วยใหญ่   อำเภอ: บางละมุง   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20260
โทร.: 03-823-7912, 03-823-8369, 03-823-5245, 03-823-7506, 03-823-8439
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ตั้งอยู่เลยพัทยาใต้ ไปตามถนนสุขุมวิท ถึงกิโลเมตรที่ 160 มีทางแยกซ้ายไป อีก 6 กิโลเมตร

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1123]