วัดธารน้ำไหล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1
ต.เลม็ด  อ.ไชยา  สุราษฎร์ธานี 84110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

 
 

วัดธารน้ำไหล  ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม "สวนโมกขพลาราม"  ก่อตั้งโดยพระเงื่อม อินฺทปญฺโญ "ท่านพุทธทาส"  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศเป็นทางการ  บรรยากาศภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นที่ราบเชิงเขารอบๆ ภูเขาพุทธทอง  บริเวณนี้เดิมเป็นสวนผลไม้ มีลำธารสายหนึ่งหนึ่งไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ลงสู่พรุและคลองท่าปูน  ลำธารนี้เรียบกันว่าธารน้ำไหล  เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ภายในบริเวณวัดอากาศร่มเย็น มีต้นไม้นานาพรรณ มีสถานที่พักสะดวกสบาย มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คติธรรม สามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติเป็นร้อยคน  นอกจากสวนโมกข์แห่งนี้แล้ว  ฝั่งตรงกันข้ามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า สวนโมกข์นานาชาติ  มีชาวต่างๆ ที่เลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระพุทธทาส ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้ด้วย

ท่านพุทธทาสได้สร้างสวนโมกขพลาราม ขึ้นเพื่อปณิธาน 3 ประการ คือ

  1. ให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน
  2. ทำความเข้าใจ และร่วมมือระหว่างศาสนา
  3. ให้โลกหลุดพ้นจากอำนาจวัตถุ

สวนโมกข์เป็นสถานที่ร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้นานาพรรณ สงบ ร่มเย็น มีอาคารรองรับผู้เ้ข้าปฏิบัติธรรมที่เพียงพอ แยกส่วน หญิง-ชาย อย่างเป็นระเบียบ มีสถานที่ที่ควรศึกษาหลายๆ
สถานที่ เพื่อเป็นหลักนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้

พระวิปัสสนาจารย์

พระิสิงห์ทอง เขมิโย

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระครูใบฏีกามณเฑียร มณฺฑิโฐ

 

การอบรม

 
 

กิจกรรมหลักที่ทางวัดจัดเป็นประจำ

ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม นั่งสมาธิ ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประจำทุกวันเสาร์ ยกเว้นหลังออกพรรษาไปแล้ว จะเริ่มอีกครั้งหลังปีใหม่

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 68 ม.6   ตำบล: เลม็ด   อำเภอ: ไชยา   จังหวัด: สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์: 84110
โทร.: 07-743-1596-7, 07-743-1661-2
เว็บไซต์: http://www.suanmok.com
อีเมล: dhammadana@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางมาสวนโมกขพลาราม(วัดธารน้ำไหล) มาได้ 4 เส้นทาง คือ ทางรถไฟ
ทางรถโดยสารประจำทาง เครื่องบิน รถยนต์ส่วนตัว รายละเอียดดู www.suanmok.com

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0469]