วัดนาป่าพง


ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จอว.

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  เกิด 2506 ที่กรุงเทพฯ  จบ  ร.ร. เตรียมทหารรุ่นที่ 22  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จปร. รุ่นที่ 33  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกบวช เมื่ออายุ 29 ปี ที่วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี ขณะรับราชการทหาร ยศพันตรี เป็นผู้บังคับกองร้อย กองบังคับการกองพันทหารราบ จปร ช่วงปี พ.ศ. 2535 (ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่พระอาจารย์ชา สุภัทโท ได้มรณภาพลงหลังจากป่วยเป็นอัมพาตมา 10 ปี) และได้ตัดสินใจที่จะออกบวชในคืนวันนั้น นั่นเอง

ในปี พ.ศ.2522 ขณะท่านเรียนอยู่เตรียมทหาร ชั้นที่ 1 ระหว่างปิดเทอม โยมแม่ของท่านได้พาไปบวชกับหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่วัดหนองป่าพง เป็นเวลา 1 เดือน เป็นครั้งแรกที่ไปสู่ดินแดนแห่งความสงบวิเวก ที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ ตามกุฏิใช้การจุดเทียนให้แสงสว่าง เวลาเดินตามทางใช้ไฟฉาย น้ำอุปโภคใช้เชือกผูกกับปิ๊บหย่อนไปในบ่อดิน ช่วยกันดึงขึ้นแล้วนำไปใส่ในรถเข็นไปไว้ตามกุฎี ศาลา และที่ต่างๆ อาหารขบฉันที่มีไม่มากต้องใช้พระตัวแทนสงฆ์จัดแจงแบ่งปันส่วน เพื่อให้เพียงพอกับทุกชีวิตในวัด อีกทั้งยังได้พบและใกล้ชิดหลวงพ่อชา สัมผัสกับธรรมะ รวมถึงข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดงดงามน่าเลื่อมใส ได้สัมผัสกับจิตบริสุทธิ์ที่มัอยู่จริง สนใจอยากศึกาธรรมะ จึงเริ่มศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลังจากลาสิกขาบทกลับมาเรียนหนังสือจึงเริ่มฝักหัดรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดตามสติกำลังอยู่ตลอดมามิได้ขาด พอปิดเทอมก็ไปที่วัดหนองป่าพงอยู่เป็นนิจ จนกระทั่งได้มีโอกาสบวชอีกครั้งในช่วงปิดเทอมชั้นปีที่ 4 (จปร.) ในครั้งนี้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อชา ว่าจะใช้ชีวิตฆราวาสอีก 10 ปีแล้วขอให้มีเหตุปัจจัยผลักดันให้ได้ครองเพศบรรพชิตไปตลอดชีวิต

หลัง จากได้ตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงพ่อชาในครั้งนั้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตทางโลกอย่าง ปกติเรื่อยมา แม้จะเดินไปแบบผิดบ้างถูกบ้าง แต่ก็มีสติและธรรมะช่วยให้การดำเนินชีวิตทางโลกเป็นไปอย่างสะดวก ไม่เศร้าหมอง และมีส่วนสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมาก บางครั้งการมีสติ ก็ทำให้การเที่ยวเตร่เริ่มรู้สึกไม่สนุกเหมือนอย่างที่แล้วมา เริ่มมองเห็นโทษภัยที่เผลอเพลินไปกับกิเลสต่างๆ จนในที่สุดเมื่อครบ 10 ปี ตรงกับที่ได้ตั้งอธิษฐานไว้ และเป็นปีที่หลวงพ่อชามรณภาพ ในกาลนั้นเองจึงได้เห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่เว้นแม้แต่ครูบาอาจารย์ จึงอาศัยสิ่งนี้เป็นอนุสติเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ออกจากชีวิตทางโลก ประกอบกับเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ค่อยเห็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตฆราวาสเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งได้รู้สึกถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติที่ได้ฝึกกระทำมาตลอด 14 ปีนับแต่ได้พบหลวงพ่อชา

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2536 เป็นวันที่อุปสมบทของพระอาจารย์ฯ ณ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง มีพระอาจารย์ตั๋น (พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส หลังจากบวชแล้วในปี พ.ศ. 2537 ระหว่างออกปลีกวิเวกธุดงค์ร่วมกับพระเถระอีก 2 รูปได้มาบำเพ็ญภาวนาพำนักอยู่ยังผืนนาอันเป็นของโยมแม่ท่านถวายประมาณ 41 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนลำลูกกา คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี เมื่อพระอาจารย์บวชครบ 5 พรรษาพระเถระทั้ง 2 รูปก็ได้รับการถวายที่ดินจึงไปตั้งวัดที่อื่น พระอาจารย์ฯ จึงได้พำนักอยู่เพียงลำพังผู้เดียวประมาณ 10 ปี ท่านจึงอาศัยความสันโดษวิเวกเป็นโอกาสแห่งการปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มกำลังความ สามารถ พร้อมด้วยการศึกษาธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์ควบคู่กันไป

ใน ช่วงฤดูแล้งของแต่ละปี ท่านได้หาโอกาสออกวิเวกตามป่าเขา จนในพรรษาที่ 7 หลังออกวิเวกธุดงค์ โดยเดินจากจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณด่านห้วยเสือเข้าด่านทินวย ผ่านทุ่งใหญ่นเรศวร ขึ้นไปทางจังหวัดตาก หลังจากเดินทางกลับถึงคลอง 10 จึงเป็นไข้มาลาเรียนอนป่วยอยู่ผู้เดียว 7 วัน จึงมีโยมมารับไปรักษา ผลจากการอาพาธในครั้งครั้งนั้นทำให้มีอาการอ่อนเพลียต่อเนื่องมากว่า 5 ปีจึงหายเป็นปกติ และในปี พ.ศ. 2545 จึงได้ขึ้นทะเบียนตั้งเป็นวัดนาป่าพงจวบจนปัจจุบัน

 

การอบรม

ทุกวัน           
06.00 - 07.00  บิณฑบาต
07.30 - 08.30  ถวายอาหารที่ศาลาฯ
10.00 - 12.00  สนทนาธรรม
15.00 - 17.00  สนทนาธรรม

ทุกวันเสาร์

18:00-19:00 นั่งสมาธิ
19:00-20:00 แสดงธรรม

ทุกวันจันทร์-ศุกร์

05.00 -05.30 พระอาจารย์แสดงธรรมรายการถามโลกตอบธรรม ทาง FM.106Mz

 

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2553

วันที่ เวลา รายละเอียด
1 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 สธ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
  16.30-18.30 สธ ธ. ทหารทหารไทย สนง.ใหญ่ จตุจักร (สมเกียรติ 0874964238)
2 ธันวาคม 2553 09.40-11.30 ว.เสนาธิการ ทบ. ถ.เทอดดำริ
  14.00-16.00 ว.กรุงเทพธนบุรี พุทธมณฑล
3 ธันวาคม 2553 07.30-09.00 บิณฑบาต+ฉัน บ.3M อโศก
  13.00-16.00 สนง.ศาลอาญา รัชดาภิเษก
4 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 หมู่บ้านเคซีการ์เดน นิมิตใหม่ ซ.40 (เทอดศักดิ์ 085-227-3433)
  18.00-21.30 เสาร์ค่ำสนทนา วัดนาป่าพง
6 ธันวาคม 2553 ทั้งวัน ประสานงานมูลนิธิ
  16.40-16.50 ออกอากาศสด สวพ.FM 91.0
7 ธันวาคม 2553 ทั้งวัน บันทึกรายการทีวี
8 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 บ.เอ็นอีซีโตคิน (4) นวนคร
9 ธันวาคม 2553 08.00-11.00 ฉัน+สธ บ.พอลมิทเชล งามวงศ์ วาน (ธนพร 089-922-2686)
  13.00-15.30 กระทรวงสาธารณสุข แคลาย (คุณซะ 087-550-3776)
11 ธันวาคม 2553 14.00-16.00 เสถียรธรรมสถาน วัชรพล (นาย 084-131-6423)
  18.00-21.30 เสาร์ค่ำสนทนา วัดนาป่าพง
13 ธันวาคม 2553 09.00-17.00 ศูนย์ลูกเรือบินไทย หลักสี่
14 ธันวาคม 2553 ทั้งวัน บันทึกรายการทีวี
  16.40-16.50 ออกอากาศสด สวพ.FM 91.0
  19.00-20.30 สธ.ชมรมคนรู้ใจ
15 ธันวาคม 2553 13.30-15.30 รร.สีกัน ดอนเมือง
16 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 สธ.บ.แก้วปราการ (2)
17 ธันวาคม 2553 ทั้งวัน ฉัน+สธ คูโบต้า บุรีรัมย์ (044-627-483 ถึง 6)
18 ธันวาคม 2553 14.00-16.00 สธ.บ้านพุทธวัจน์ ปทุมธานี
  18.00-21.30 เสาร์ค่ำสนทนา วัดนาป่าพง
20 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 บ.ไดเวอร์สเคมิคอล ถ.กรุงเทพกรีฑา (085-159-3893)
21 ธันวาคม 2553 16.40-16.50 ออกอากาศสด สวพ.FM 91.0
22 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 จอง สธ บ.เพรสทีจ ลาดพร้าว
  16.30-18.30 ปฏิบัติธรรม บ.คูโบต้า
23 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 สธ.บ.แก้วปราการ (3)
24 ธันวาคม 2553 13.00-15.00 สธ.บ.แก้วปราการ (4)
25 ธันวาคม 2553 14.00-16.00 เสถียรธรรมสถาน วัชรพล (นาย 084-131-6423)
  18.00-21.30 เสาร์ค่ำสนทนา วัดนาป่าพง
26 ธันวาคม 2553 18.00-20.00 สธ.คิดดีคลีนิค พหลโยธิน 34 (0858080887)
27 ธันวาคม 2553 10.00-12.00 คณาจารย์ม.เกษตรมาฟังธรรม
28 ธันวาคม 2553 ทั้งวัน บันทึกรายการทีวี
29 ธันวาคม 2553 10.00-16.00 ปฏิบัติธรรมบ.ดาต้าโปรดักส์ (2)
  16.40-16.50 ออกอากาศสด สวพ.FM 91.0
30 ธันวาคม 2553 10.00-16.00 ปฏิบัติธรรมบ.ดาต้าโปรดักส์ (3)

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บึงทองหลาง   อำเภอ: ลำลูกกา   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12150
โทร.: 081-919-7988, 081-513-1611, 084-096-8430 (ช่วงเวลา 09:00-12:00 และ 15:00-19:00-น.)
เว็บไซต์: http://www.watnapahpong.org/ http://www.watnapahpong.net/ http://watnapp.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1575]