วัดนาหลวง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 11
ต.คำด้วง  อ.บ้านผือ  อุดรธานี 41160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชสิทธาจารย์ (ทองใบ ปภสฺสโร) ประธานสงฆ์ เจ้าสำนัก

วัดนาหลวง (วัดอภิญญาเทสิตธรรม, วัดภูย่าอู่) มีพระครูภาวนาธรรมาภินันท์ เป็นเจ้าอาวาส

เป็นวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานของจังหวัดอุดรธานี  ภายในพรรษาจะอบรมเฉพาะภิกษุสามเณรภายในวัด หลังจากนั้นจะมีโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์และกลุ่มต่างๆ ที่สนใจในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรม โดยมีพระพี่เลี้ยงค่อยให้คำแนะนำและเอาใจใส่

 

การอบรม

กิจวัตรประจำวัน

03.00 น.    ลุกขึ้นทำสรีรกิจ เจริญกัมมัฏฐาน
06.00 น.    ร่วมทำความสะอาด
08.00 น.    ทำวัตรเช้า
09.00 น.    บิณฑบาต
10.00 น.    ฉันภัตตาหาร
11.00 น.    ทำกิจส่วนตัว
12.00 น.    ปฏิบัติธรรม
15.00 น.    สรงน้ำ/ทำกิจส่วนตัว
16.00 น.    รับน้ำปานะ
17.00 น.    ทำวัตรเย็น
19.00 น.    ฟังธรรมโอวาทจากประธานสงฆ์
20.00 น.    ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
22.00 น.    พักผ่อนด้วยสติ

อุบาสก-อุบาสิกา

03.30-04.00 น.    ตื่นนอน เก็บกลด ทำกิจส่วนตัว
04.00-05.00 น.    ทำวัตรเช้า
05.00-06.00 น.    ธรรมรับอรุณ/ปฏิบัติธรรม
06.00-07.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
07.00-08.00 น.    บำเพ็ญประโยชน์ตนเอง ผู้อื่น (ตามที่ได้รับมอบ)
08.00-09.00 น.    ปฏิบัติธรรมภาคเช้า / ฝึกศาสนาพิธี
09.00-10.00 น.    เตรียมตัวไปรับอาหาร และบิณฑบาต
10.00-11.00 น.    รับประทานอาหาร
11.00-12.00 น.    ทำกิจส่วนตัว
12.00-15.00 น.    เข้าที่ประชุม ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
15.00-16.00 น.    ทำกิจส่วนตัว
16.00-16.30 น.    รับน้ำปานะ
16.30-17.00 น.    ทำกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00-18.00 น.    ทำวัตรเย็น
18.00-20.00 น.    ฟังธรรมบรรยาย
20.00-22.00 น.    ปฏิบัติธรรมภาคค่ำ
22.00-03.00 น.    ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย พักผ่อน

ระหว่างเข้าพรรษา ทางวัดจะไม่รับจัดกิจกรรมอบรม เนื่องจากพระภิกษุต้องปฏิบัติวิปัสสนาและภารกิจต่างๆ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ถ้ำเก้ง ภูย่าอู่ บ้านนาหลวง ม.4   ตำบล: คำด้วง   อำเภอ: บ้านผือ   จังหวัด: อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์: 41160
โทร.: 04-291-0040, 04-291-0910
เว็บไซต์: http://watnaluang.com/
อีเมล: nalaung2552@gmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

วัดนาหลวงอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 102 กิโลเมตร, ระยะทางจากอุดรธานีถึงอำเภอบ้านผือ 52 กิโลเมตร, จากอำเภอบ้านผือถึงตำบลคำด้วง 23 กิโลเมตร, จากตำบลคำด้วง ถึงวัดนาหลวง 27 กิโลเมตร (เป็นทางลูกรัง และเป็นทางขึ้นเนินเขาบางตอน) สามารถไปมาได้โดยสะดวก

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9010]