วัดบางปรือ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 8
ต.ห้วยแร้ง  อ.เมือง  ตราด 23000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริธรรมรักขิต จอว., รก.จจ.ตราด

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ห้วยแร้ง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ตราด   รหัสไปรษณีย์: 23000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 8998]