วัดบึงพระลานชัย


ต.ในเมือง  อ.เมือง  ร้อยเอ็ด 45000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) จภ.10

ประธาน ศปท.ประจำภาค 10 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) อายุ 72  พรรษา 52  น.ธ.เอก, ค.บ.

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 116 ถ.ประชาธรรมรักษ์   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์: 45000
โทร.: 084-391-4971
เว็บไซต์: http://www.wbc101.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9062]