วัดบูรพาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 1
ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์ 32000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชวรคุณ จจ.

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สุรินทร์   รหัสไปรษณีย์: 32000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0374]