วัดปทุมรังษี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 11
ต.ภูแล่นช้าง  อ.นาคู  กาฬสินธุ์ 46160
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกมลธรรมรังสี

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ภูแล่นช้าง   อำเภอ: นาคู   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0163]