วัดปากน้ำ


ต.ปากคลอง  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จญ.หนเหนือ, กก.มส.

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร) จภ.7 ประธาน ศปท.ประจำภาค 7 และที่ปรึกษา ศปท.
พระพรหมโมลี (สุชาติ) จภ.5 ประธาน ศปท.ประจำภาค 5 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ปากคลอง   อำเภอ: ภาษีเจริญ   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10160
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watpaknam.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9040]