วัดป่าดอนเย็น


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 5
ต.น้ำอ้อม  อ.กันทรลักษ์  ศรีสะเกษ 33110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการพิลา กลฺยาโณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: น้ำอ้อม   อำเภอ: กันทรลักษ์   จังหวัด: ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์: 33110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0338]