วัดป่าบ้านตาด


ต.บ้านตาด  อ.เมือง  อุดรธานี 41000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

วัดป่าบ้านตาด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2498 เป็นวัดเมื่อปี 2513 ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในนาม วัดป่าบ้านตาด
ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ในกำแพงและนอกกำแพงวัดประมาณ 300 ไร่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนิด

กุฏิของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูป เป็นกุฏิเรียบง่าย พอแก่การบังแดด ลม ฝน จะสูงจากพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร เพื่อกันการรบกวนจากสัตว์เลื้อยคลาน ความชื้นจากพื้นดิน ฯลฯ มีขนาดเพียงพอ สำหรับอยู่เพียงองค์เดียว ฝาผนังส่วนใหญ่ใช้จีวรเก่าขึงแทน เพื่อกันลม กันฝน ใช้มุ้งกลดกันยุง ภายในกุฏิจะมีเพียงกลด เสื่อปูนอน ผ้าห่ม เครื่องอัฏฐบริขาร ตะเกียงหรือเทียนไข และของใช้ ที่จำเป็นอื่นๆ ด้านหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารย์ติดไว้ เพื่อกราบไหว้บูชาเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนา ทุกกุฏิจะมีทางเดินจงกรมอย่างน้อย 1 เส้น ยาวประมาณ 25 ก้าว อยู่ใต้ร่มไม้ ดูร่มเย็น ในยามค่ำคืนการเดินจงกรม จะใช้โคมเทียนจุดสว่างพอให้เห็นทาง กุฏิแต่ละหลัง จะมองไม่เห็นกันประหนึ่งว่า อยู่ท่ามกลางป่าเพียง องค์เดียว เพื่อให้สัปปายะสะดวกในการบำเพ็ญ สมณธรรม

กุฏิที่สร้างถาวรมีอยู่รวมประมาณ 10 กว่าหลัง เป็นกุฏิของหลวงตา ภิกษุสูงอายุ กุฏิของญาติโยม ตามปกติญาติโยมทั้งหญิงและชายมักมาขออยู่พัก ปฏิบัติธรรมภาวนา เป็นช่วงเวลาสั้นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง ประมาณ 50-100 คน จัดแยก เขตกันระหว่างพระภิกษุสามเณร ญาติโยมชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบ

กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรก็คือ การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกสติปัญญา และชำระกิเลสตัวร้อนรุ่มกระวนกระวายภายในจิตใจให้เหือดแห้งไป พระในวัดนี้จะไม่รับกิจนิมนต์ ไปฉันในที่ต่างๆ เพื่อมีเวลาสำหรับบำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงอย่างเดียว

ที่วัดป่าบ้านตาด (ปี 2544) ในพรรษามีพระเณรจำพรรษา 49 รูป สามเณร 1 รูป นอกพรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรอาคันตุกะ เข้ามาพักศึกษาข้อวัตร ปฏิบัติเพิ่มขึ้นรวมเป็น 50-60 รูปเป็นประจำ สำหรับในยามเช้าก่อนออก บิณฑบาตทั้งพระและเณรต่างช่วยกันขัดถูปัดกวาดศาลาและบริเวณรอบๆ เสร็จแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ระยะทางไปกลับประมาณ 3 กิโลเมตร ขากลับแวะรับบาตรที่หน้าวัดอีกครั้งหนึ่ง และในช่วงประมาณ บ่าย 3 โมง ท่านก็จะออกมาทำข้อวัตรปัดกวาด เสนาสนะ ขัดถู กุฏิ ศาลา บริเวณวัด ทำความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วม อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

การอบรม

การปฏิบัติ : กินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก  กลางคืนมักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มี
ไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน  ควรมีไฟฉายหรือเทียน เพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน   มีงูอยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกัน
 
การเตรียมตัว : อนุญาตให้อยู่พักได้ไม่เกิน 7-10 วัน ไม่มีการอยู่ถาวร  แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 
 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านตาด   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์: 41000
โทร.: 01-905-5242
เว็บไซต์: http://www.luangta.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ตามทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี-ขอนแก่น ระยะทาง 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกบ้านดงเค็ง แล้วแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร วัดอยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไม่ไกลมากนัก

การเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด
1. เครื่องบิน
   - มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบินดังนี้ เวลา 06.50 น. เวลา 12.30 น. เวลา 18.15 น.
   - มีเที่ยวบินระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบินดังนี้ เวลา 08.40 น. เวลา 14.25 น.  เวลา 20.05 น.
2. รถไฟ  (ควรตรวจสอบข้อมูลกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน ก่อนการเดินทาง)
     - มีการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ตามเวลาดังนี้

เวลา 06.00 น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย
เวลา 08.20 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-อุดรธานี
เวลา 18.30 น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย
เวลา 20.00 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-หนองคาย
เวลา 20.45 น. ขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ-หนองคาย

     - มีการเดินรถระหว่างอุดรธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟอุดรธานี ตามเวลาดังนี้

เวลา 07.26 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ หนองคาย-กรุงเทพฯ
เวลา 09.15 น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย-กรุงเทพฯ
เวลา 18.35 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ อุดรธานี-กรุงเทพฯ
เวลา 19.04 น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย-กรุงเทพฯ
เวลา 20.02 น. ขบวนรถด่วน หนองคาย-กรุงเทพฯ

3. รถทัวร์   มีรถบัสปรับอากาศออกจากบริษัททัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือหลายบริษัท ที่สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม 10900
    หมายเหตุ : ก่อนเข้าเมืองอุดรธานี ให้ลงบนถนนใหญ่มีป้ายว่า "บ้านคำกลิ้ง" จะมีรถ SKYLAB (รถมอเตอร์ไซด์ที่มีรถพ่วงสำหรับผู้โดยสารนั่ง) เข้าไปถึงวัด
    ใช้เวลาเพียง 10 นาที


สำนักสงฆ์สวนแสงธรรม

57/2 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-444-2812 , 02-421-6111

- ขึ้นรถประจำทางสาย 165 ที่ท้องสนามหลวง รถจะผ่านหน้าสวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1249]