วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 1
ต.ต้นธง  อ.เมือง  ลำพูน
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปลัดวิริยวัฒน์ อารยวํโส

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ต้นธง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ลำพูน   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10873]