วัดป่ามะไฟ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ 5
ต.โคกไม้ลาย  อ.เมือง  ปราจีนบุรี 25000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาธรรมธารี จต.โคกไม้ลาย เขต 1

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: โคกไม้ลาย   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 25000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watpamafai.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: http://twitter.com/watpamafai

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0076]