วัดป่าวชิรบรรพต


ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก อาจารย์พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ

หลวงพ่อมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2492 บวชเมื่อปี พ.ศ. 2517

หลังจากบวชได้ 1 พรรษา ท่านเริ่มศึกษาพระบาลีพระอภิธรรมเบื้องต้น ที่สำนักวัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากนั้นท่านได้ไปอยู่ที่กรุงเทพเพื่อศึกษาพระปริยัติต่อ  พอเรียนจบสอบได้เปรียญ 6 ท่านได้รับพัดยศก็ถวายพระอาจารย์ของท่าน  ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่เริ่มมีความคิดจะออกธุดงค์ พอตัดสินใจจะออกธุดงค์ ในครั้งแรกได้ธุดงค์โดยเริ่มจากการเดินเลียบชายทะเลก่อน เพื่อฝึกหัดอินทรีย์ให้แข็งแรง เดินไปถึง จ.ตราด คือ ฝึกอินทรีย์ ไม่ง่วงไม่นอน ไม่เหนื่อยไม่หยุด ไม่หิวไม่ฉัน หลังจากนั้นก็เริ่มเดินธุดงค์ทุกปี

ประมาณพรรษาที่ 14 ท่านเดินธุดงค์มาถึงบริเวณที่ตั้งของวัดป่าอัมพวันในปัจจุบัน ท่านจำพรรษาบริเวณนั้น 1 พรรษา และท่านได้เดินธุดงค์ข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาปากแรต ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์วชิรธรรมบรรพต และเมื่อโยมนิมนต์ให้ท่านลงมาจำพรรษาบริเวณสำนักสงฆ์ด้านล่าง ท่านได้ลงมาและดำเนินการขอตั้งเป็นวัดป่าวชิรบรรพตในเวลาต่อมา

ท่านเป็นผู้ศึกษาพระอภิธรรมและบาลี ท่านกล่าวเกี่ยวกับการศึกษาอภิธรรมว่าควรศึกษาไว้จะได้เป็นอริยทรัพย์เอาไว้ใช้ในภายหน้า คนเราถ้ายังไม่ข้ามพ้นวัฏสงสารก็มีโอกาสที่ต้องมาเกิดอีก สร้างสมบัติติดตัวเอาไว้ดีที่สุด ในการสอนของท่านมักใช้คำแนะนำสั้นๆ ง่ายๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งในตัวโดยเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านบ้าง จากลูกศิษย์เล่าถวายบ้าง จากพุทธประวัติธรรมบทหรือชาดกต่าง ๆ บ้าง เรื่องที่ท่านมักยกมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆ คือ เรื่องค้างคาว ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีค้างคาวจำนวน 500 ตัว ห้อยโหนอยู่ที่เงื้อมเขา มีภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรม 2 รูป สาธยายพระอภิธรรมอยู่ ค้างคาวได้ฟังเสียงภิกษุสาธยายพระอภิธรรม แม้ฟังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร ได้ยิน แต่เสียงสูงเสียงต่ำ ฟังว่ามันเพราะดี หลังจากที่ค้างคาว 500 ตัวตายแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงส์ พอถึงในสมัยพระพุทธเจ้าของเราได้เกิดเป็นลูกชาวประมง 500 คน มีความเลื่อมใสในพระสารีบุตร จึงขอบวชในสำนักของพระสารีบุตร พระสารีบุตรได้นำพระธรรมของพุทธองค์มาแสดงแก่ภิกษุเหล่านั้น พอฟังพระธรรมจบทั้ง 500 คนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา ให้ตั้งใจทำให้มากเจริญให้มาก เราดีกว่าค้างคาวตั้งเยอะ ท่านจะทิ้งท้ายเพื่อฝากเป็นแง่คิดเสมอ

ปฏิปทาของหลวงพ่อที่เห็นได้ เด่นชัดคือ ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก ดำเนินตามคำสอนของพุทธองค์เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่คณะภายในวัด ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างและสอนให้ทำตามเพื่อประโยชน์ของศิษย์ในอนาคต และที่สำคัญท่านมีเมตตาต่อทุกๆ คนเสมอกัน ไม่ว่าผู้ใดมาหาท่าน ท่านจะต้อนรับด้วยเมตตาจิตเสมอ

 

การอบรม

03.30 น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
04.00 น. ทำวัตรเช้า บริเวณศาลา
05.30 น. บำเพ็ญประโยชน์ (ทำความสะอาดบริเวณ ศาลา, บริเวณโรงอาหาร)
07.00 น. รับประทานอาหารว่าง
07.30 น. บำเพ็ญประโยชน์ (จัดอาหาร, จัดดอกไม้, จัดที่สำหรับนั่งรับประทานอาหาร)
08.30 น. เตรียมนั่งรับพระธรรมเทศนา บริเวณศาลา
09.30 น. รับประทานอาหาร
11.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ (ทำความสะอาดห้องพักและบริเวณหอนอน เช่น พื้นและห้องน้ำ)
12.00 น. ทำกิจส่วนตัว/พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรม 1 ชั่วโมง นั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง)
15.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ (ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทั่วไป เช่น กวาดใบไม้)
16.00 น. ทำกิจส่วนตัว (อาบน้ำ) /  รับน้ำปานะ 
17.00 น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ (ถ้ามีปัญหาซักถามหรือรายงานใด ๆ)
18.00 น. ทำวัตรเย็น บริเวณศาลา
20.30 น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
21.30 น. พักผ่อน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 57/2   ตำบล: หนองข้างคอก   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ธรรมปาลี Dharmapalee (วัดป่าวชิรบรรพต)
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

http://www.watpahwachirabanpod.ob.tc/

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1586]