วัดป่าศรีถาวร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1
ต.หนองพระ  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี นนฺทจิตฺโต)

วัดป่าศรีถาวร (เดิมชื่อ วัดหนองบัวเจริญผล) ตั้งอยู่ชุมชนบ้านเจริญผล ถนนเส้นวังทอง-สากเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 กิโลเมตรที่ 20

วัดอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

มีเนื้อที่ 50 ไร่โดยประมาณ เป็นสวนป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นและสงบ

ปฏิบัติภาวนาแบบพุทโธ แนวทางหลวงปูเสาร์-หลวงปู่มั่น

 

การอบรม

ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม

 • ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่ติดสิ่งเสพติดหรือป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง
 • เด็กหรือเยาวชน ที่มาปฏิบัติธรรมแบบบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่สถาบันการศึกษาจัดมา) จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร  
 • โปรดศึกษากฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามและตารางการปฏิบัติธรรมของสำนักฯ ให้เข้าใจก่อน
 • ติดต่อและขออนุญาตจากเจ้าสำนักฯ ก่อนเข้าพักปฏิบัติธรรม
 • สำนักฯ อนุญาตให้เข้าพักปฏิบัติธรรมได้ไม่เกินคราวละ 7 วัน  หากประสงค์จะอยู่ต่อให้แจ้งหัวหน้าอุบาสิกาหรือเจ้าสำนักฯ ล่วงหน้า 1 วัน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด ละเมิดครั้งแรก-ตักเตือน  ฝ่าฝืนอีก สร้างความรำคาญหรือทำความเสียหายใดๆ ต้องออกจากการปฏิบัติธรรมทันที
 • เคารพ เชื่อฟังคำตักเตือนโดยธรรมของหัวหน้าอุบาสิกาและพระอาจารย์ในระหว่างปฏิบัติธรรม
 • เมื่อจะกลับ ต้องบอกลาหัวหน้าอุบาสิกา พระอาจารย์ หรือเจ้าสำนักฯ ด้วยตนเองและเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้คืนสำนักฯ ให้เรียบร้อยก่อน
 • ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมระลึกรู้อยู่เสมอว่า เรามาเพื่อขัดเกลากิเลส ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ควรลดละทิฎฐิมานะ อดทนต่อความไม่สะดวกสบาย และการกระทบกระทั่งระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน เมตตาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันให้สมกับที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ หากประสงค์จะทำบุญช่วยค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ชำระหนี้สงฆ์ หรือร่วมสร้างถาวรวัตถุกับทางวัด สามารถบริจาคได้ตามศรัทธา

จำนวนผู้เข้าอบรม : รับได้ประมาณ 200 คน ต่อครั้ง

สถานที่พัก : เป็นอาคารที่พักรวม (ห้องโถง) แยกชาย-หญิง

อาหาร :  อาหารเช้า  8.00-9.00 น. / อาหารกลางวัน 11.00-12.00 น. / น้ำปานะ 17.00-18.00 น.

กำหนดเวลาลงทะเบียน

 1. รักษาอุโบสถ ลงทะเบียนเช้าวันพระ ก่อน 7.00 น.
 2. ปฏิบัติธรรม 3 วัน (ศุกร์-อาทิตย์)  ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ก่อน 17.30 น.
 3. ปฏิบัติธรรม 7 วัน ลงทะเบียนภายในวันโกนก่อน 17.30 น. วันโกน

การแต่งกาย

 1. ผู้ชาย : เสื้อคอกลมสีขาว แขนสั้น (ถ้าเนื้อผ้าบาง กรุณาสวมเสื้อซับสีขาวด้วย), กางเกงขายาวสีขาว (ขาก๊วย)  ไม่อนุญาตเสื้อผ้ารัดรูป
 2. ผู้หญิง : เสื้อคอกลมสีขาว แขนยาวหรือแขนครึ่งข้อศอก, สไบสีขาวไม่มีลวดลาย (กรุณาสวมเสื้อซับสีขาว หากไม่ห่มสไบ), ผ้าถุง, กระโปรงทรงหลวม สีขาวล้วน  ยาวไม่น้อยกว่าครึ่งน่อง หรือกางเกงขายาวสีขาว (ขาก๊วย) ไม่อนุญาตเสื้อผ้ารัดรูป

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 125 ม.5   ตำบล: หนองพระ   อำเภอ: วังทอง   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65130
โทร.: 05-529-4243
เว็บไซต์: ........
อีเมล: srithavorn65130@gmail.com, srithavorn_pl@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1492]