วัดป่าอัมพวัน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 7
ต.หนองรี  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการจันดี กนฺตสาโร

วัดป่าอัมพวัน เป็นสาขาวัดหนองป่าพง แห่งที่ 42  มี พระอาจารย์จันดี กนตฺสาโร เป็นเจ้าอาวาส  ท่านเกิด ณ บ้านหนองสองห้อง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมื่อ 31 สิงหาคม 2496   อุปสมบท ณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 โดยมี พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์
ปี 2529 เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย 2 ปี   และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

 

การอบรม

กำหนดเวลาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าอัมพวัน
เช้า
03.00 น.    สัญญาณระฆัง รวมกันนั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถ
04.00 น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิภาวนา
05.00 น.    ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัด และเรือนที่พัก
08.30 น.    ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร - รับประทานอาหาร
09.30 น.    ช่วยกันเก็บล้างจานชาม ปัดกวาดบริเวณโรงอาหาร
11.00 น.    ทำกิจธุระส่วนตัว

บ่าย
13.30 น.    รวมกันนั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถ (หรือเรือนไทยในบางกรณี)
15.00 น.    สัญญาณระฆัง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ห้องน้ำ ห้องสุขา
16.30 น.    ถวายน้ำปานะพระภิกษุสามเณร - ดื่มน้ำปานะ
17.00 น.    ทำกิจธุระส่วนตัว
18.00 น.    สัญญาณระฆัง รวมกันนั่งสมาธิภาวนาที่อุโบสถ
19.00 น.    สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลาจึงกลับเรือนพัก *

* หมายเหตุ เฉพาะวันพระสามารถอยู่ปฏิบัติภาวนาได้ตลอดคืนที่อุโบสถ (เนสัชชิก)

ระเบียบปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิก ผู้มารักษาศีลภาวนา ณ วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี

เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลของผู้มาประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันภายในวัด พึงเข้าใจในระเบียบและข้อห้าม ดังนี้

 • การแต่งกาย ต้องเป็นชุดผู้ปฏิบัติธรรม
 • ห้ามสวมใส่ชุดนอน หรือชุดอยู่บ้านแบบต่างๆ เวลาเข้านอน
 • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ อาทิ แหวน สร้อยคอ
 • รองเท้า ต้องเป็นแบบและสีที่สุภาพ

อุบาสก (บุรุษ)

 • เสื้อสีขาวพื้น ไม่มีลวดลาย คอกลม  ผ่าหน้า แขนยาวไม่เกินข้อศอก
 • กางเกงปฏิบัติธรรมสีขาว ไม่ใช่กางเกงสแล็ค หรือ กางเกงใส่เที่ยว
 • กรณีเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจะต้องใช้เพื่อรักษา ให้ปรึกษาพระภิกษุหรือผู้รู้ก่อน

อุบาสิกา (สตรี)

 • เสื้อสีขาวพื้น ไม่มีลวดลาย คอกลม ผ่าหน้า แขนยาวเลยข้อศอก
 • ผ้าถุงสีดำ ไม่มีลวดลาย (ห้ามใส่กางเกง)  สามารถสวมผ้าถุงขาว (ถ้ามี) ได้ในวันพระ  หรือเมื่อขึ้นอุโบสถเพื่อสวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติภาวนา
 • สำหรับเสื้อขาวและผ้าถุงขาวให้สวมซับในด้วย
 • ผ้าสไบ ให้ใช้ผ้าพื้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่ถักทอเพื่อความสวยงาม
 • ห้ามผัดหน้าทาแป้ง ทาลิป หรือใช้เครื่องบำรุงผิวต่างๆ
 • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับต่าง เช่น กำไล ต่างหู รวมทั้งอุปกรณ์ที่มัดผม ที่ติดผม ควรใช้แบบและสีที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช่ประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม
 • สตรีห้ามใส่รองเท้าส้นสูง
 • กรณีเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจะต้องใช้เพื่อรักษา ให้ปรึกษาหัวหน้าอุบาสิกา

กิริยามารยาท

 • การรับประทานอาหาร ให้ตักอาหารโดยพิจารณาแต่พอดีกับธาตุขันธ์  ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร และรับประทานให้จบในมื้อเดียว ห้ามมิให้เก็บสำรองไว้รับประทานต่อในเวลาถัดไป
 • การดื่มปานะ ให้พิจารณาก่อน  หากไม่แน่ใจว่าดื่มได้หรือไม่ ให้ไต่ถามผู้รู้ หรือหัวหน้าอุบาสิกา อย่ารับประทานไปเพราะความอยากเท่านั้น
 • ให้สำรวมกิริยา ในการกิน ยืน เดิน นั่ง นอน ให้เป็นไปด้วยความสำรวม   พูดคุยเท่าที่จำเป็นไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆ

อื่นๆ

 • ไฟฟ้า พัดลม ให้เปิดใช้เท่าที่สมควร และห้ามมิให้เป็นของส่วนตัว
 • ห้ามมิให้เปิดวิทยุ ฟังเทป หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ แม้เป็นของส่วนตัวที่นำมา
 • โทรศัพท์มือถือให้ปิดเครื่องไว้ และเปิดใช้ได้เมื่อมีธุระจำเป็นเท่านั้น  หากไม่จำเป็นใช้จริงๆ ก็ไม่ควรนำมาวัด
 • ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อวัตรต่างๆ ของทางวัด และกิจต่างๆ ในการปฏิบัติภาวนาโดยสม่ำเสมอ ไม่ละเลย
 • ให้อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเสมอ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านห้วยดินดำ   ตำบล: หนองรี   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20000
โทร.: 081-983-4732, 03-822-3431
เว็บไซต์: http://watpahampawan.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ถ้าเดินทางด้วยถนนสายมอเตอร์เวย์มาจากกรุงเทพฯ  ให้ออกจากมอเตอร์เวย์ที่ป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านบึง  แล้วให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางถึงถนนสายบ้านบึง ประมาณ 500 เมตร จะเห็นสะพานลอยคนข้ามถนน  ให้ขับชิดขวา เลี้ยวรถกลับ ประมาณ 50 เมตร จะเห็นป้ายบอกวัดหนองรี และวัดป่าอัมพวัน   ขับตรงไป ประมาณ 3 ก.ม มีป้ายบอกชี้ไปทางซ้าย  ตรงไปอีก 2-3 ก.ม. จะมีป้ายบอกวัดป่าอัมพวัน อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟือง  ให้เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางนี้ จนสุดสาย 2 ก.ม

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0667]