วัดพระธาตุพนม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 16
ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  นครพนม 48110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชธีราจารย์ จจ.

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ธาตุพนม   อำเภอ: ธาตุพนม   จังหวัด: นครพนม   รหัสไปรษณีย์: 48110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0636]