วัดพระธาตุศรีจอมทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพสิทธาจารย์

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง) ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 

บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง   ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24  ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

 

การอบรม

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ในเขตหนเหนือ มีพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาส  เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ  เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ให้การสอน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐาน 4 ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง สำหรับภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมีการจัดให้สอบอารมณ์ ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

ที่พัก ทั้งแบบเดี่ยว และแบบหมู่คณะ โดยมีกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม กว่า 200 หลัง

อาหาร  วันละ 2 มื้อ (06.00 น. และ 11.00 น.)  เลือกอาหารมังสวิรัติได้

การแต่งกาย  ชุดขาว และสุภาพ 

ถือศีล 8

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 157 บ้านหลวง   ตำบล: บ้านหลวง   อำเภอ: จอมทอง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50160
โทร.: 05-334-1664, 05-352-6869
เว็บไซต์: http://www.watchomtong.com/
อีเมล: wat_chom_tong@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถึง จ.นครสวรรค์ เข้าทางหลวงหมายเลข 1   ผ่าน จ.ตาก ถึง อ.เถิน จ.ลำปาง   แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 106 ไปทาง จ.ลำพูน   ก่อนถึง อ.บ้านโฮ่ง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1010 ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 108 ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดอยู่ฝั่งซ้าย

รถโดยสาร มีรถโดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) - จอมทอง สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 02-936-2852-66

เครื่องบิน สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน
สอบถามเพิ่มเติมที่  บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โทร.1566, 02-280-0060,  บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. 02-265-5555


wat_chom_tong@yahoo.co.th, watchomtong1@hotmail.com

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0071]