วัดพระพายหลวง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 3
ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  สุโขทัย 64000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิศิษฏ์ปุญญสาร (สะอาด วรปญฺโญ-ทัดไทย) จอว., จต.

วัดตั้งอยู่ในเขตโบราณสถาน อุทยานแห่งชาติสุโขทัย มีต้นไม้ทั่วบริเวณวัด

มีอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติ 1 หลัง  และศาลาการเปรียญ 1 หลัง อาคารที่พัก 2 หลัง  ห้องน้ำห้องสุขา 5 หลัง

พระวิปัสสนาจาย์

  • พระเกรียงไกร สุภาทโร (อยู่กล่ำ)  โทร.084-594-2633

 

การอบรม

กิจกรรมการอบรม

เน้นกำหนดสติปัฏฐาน 4 แนวพองยุบเป็นหลัก  โดยสำรวมกาย วาจา เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติ

จัดบวชเนกขัมมะในวันสำคัญทางศาสนา และจัดบวชสำหรับผู้มีศรัทธาตลอดทั้งปี

กิจกรรมหลักคือ การอบรมนักเรียนเป็นหลักสูตร 2 คืน 3 วัน   และมีการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่บ้าง

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 780 ม.3   ตำบล: เมืองเก่า   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สุโขทัย   รหัสไปรษณีย์: 64000
โทร.: 081-973-8916
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ถนนจรดวิถี ท่องสุโขทัยเมืองเก่า เมื่อถึงเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้ว  ติดต่อสอบถามทางไปวัดจากเจ้าหน้าที่อุทยานได้

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0494]