วัดพระแก้ว


ต.เวียง  อ.เมือง  เชียงราย 57000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมราชานุวัตร จภ.6

ประธาน ศปท.ประจำภาค 6 และที่ปรึกษา ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.19   ตำบล: เวียง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เชียงราย   รหัสไปรษณีย์: 57000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9050]